Noteikumi

Konkursa “Latvian Wedding Awards” realizēšanas noteikumi – Pirmā kāzu industrijas balva Latvijā

Prēmijas organizators – biedrība “Latvijas Kāzu asociācija” (turpmāk tekstā– Organizators).

Konkursā Latvian Wedding Awards var piedalīties jebkura fiziskā persona, kas sasniedza 18 gadu vecumu, vai juridiskā persona. Lai pretendētu uz galveno balvu ir nepieciešams iesniegt pieteikumu mājas lapā www.lwa.lv. Iesniedzot pieteikumu jūs piekrītat konkursa noteikumiem, dalības maksai un konkursa darba iesniegšanas prasībām, kas norādītas sadaļā “Nominācijas kritēriji.

Par Konkursa uzvarētāju kļūs viens dalībnieks katrā nominācijā, kuru noteiks Žūrija. Konkursa Žūrijas sastāvu noteiks Organizators. Žūrija izvēlās uzvarētāju, balstoties uz pašas vērtējumu, dalībnieku darbu radošumu un atbilstību nominācijas kritērijiem. 

Žūrijas lēmums tiek uzskatīts par galējo un netiks mainīts. Galā pasākumā piedalīsies finālisti no katras nominācijas. 

Konkursa dalībnieku un potenciālu dalībnieku informēšana par termiņiem un noteikumiem, par pirmstermiņa dalības pārtraukšanas gadījumiem, kā arī par jebkāda veida izmaiņām, kas skar Konkursu, tiks nodrošināta caur informācijas izvietošanu oficiālajā mājas lapā  www.lwa.lv, oficiālajās soc.kontu Konkursa lapās www.facebook.com un www.instagram.com» , kā arī izmantojot e-pasta izsūtnes. Rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek Galā pasākumā Latvian Wedding Awards, kā arī oficiālajā mājas lapā www.lwa.lv, oficiālajās soc.tīklu lapās www.facebook.com un www.instagram.com»

Iesniedzot pieteikumu mājas lapā  Dalībnieks bez atlīdzības nodod Organizatoram tiesības uz atvasināto darbu radīšanu, to izplatīšanu, izmantošanu, kā arī uz materiālu demonstrēšanu un to publikāciju oficiālajā mājas lapā  lwa.lv un oficiālajās soc.tīklu lapās www.facebook.com un www.instagram.com»

Konkursa Dalībnieks piekrīt nodot Organizatoram savus konfidenciālos un/vai personālos datus, kas nepieciešami balstoties uz noteikumiem, kā arī to apstrādi priekš Konkursa rīkošanas. 

Katrs Dalībnieks garantē, ka nepārkāps citu dalībnieku tiesības vai kādas trešo-personu tiesības ( tai skaitā autortiesības un blakustiesības). Gadījumos, kad tiks konstatēts tāds Dalībnieku tiesību pārkāpums, Dalībnieks tiks diskvalificēts bez iespējas atgriezt iemaksāto dalības maksu. Prēmijas Dalībnieks nes civiltiesiku, administratīvu un kriminālatbildību par autortiesību vai kādu citutrešo personu tiesību pārkāpumu atbilstoši LR likumdošanai. Konkursa Organizators nenes atbildību par Konkura Dalībnieka, jebkura mājas lapas apmeklētāja autortiesību un/vai kādu citu trešo personu tiesību  pārkāpumu


Organizatora atbildības

Noteikt Konkursa uzvarētājus atbilstoši īstajiem Nosacījumiem un termiņos, kas norādīti oficiālajā mājas lapā www.lwa.lv
Nodrošināt Konkursa Uzvarētāju apbalvošanu. 

Organizators vienpersoniski drīkst atzīt par spēkā neesošiem jebkādas Konkursa Dalībnieku darbības, kā arī vienpersoniski ārpus tiesas kārtā atteikt tālākajā konkursa dalībā jebkurai personai, attiecībā pret kuru Organizatoram radās pamatotas aizdomas par to, ka tas vilto vai gūst labumu no jebkuru datu viltošanas, kas nepieciešami Konkursa dalībai, vai vilto saņemtās balvas, vai darbojas pārkāpjot īstos Noteikumus, darbojas destruktīvā veidā vai rīkojas ar mērķi apvainot, iebiedēt vai radīt satraukumu Organizatoram, Dalībniekam vai ikvienai personai, kurai ir saistība ar Konkursu.