Privātuma politika

Privātuma Politika un Vispārīgie Noteikumi

Pārdošanas noteikumiem jāatbilst biedrības faktiskajai darbībai. Ja pārdošanas objekts ir, piemēram, pakalpojums, tad saprotams, ka nenotiks fiziska preču piegāde, bet tomēr skaidri jānosaka pakalpojuma sniegšanas veids utt. Paraugs Lietošanas noteikumiem “Latvijas kāzu asociācija”, biedrība, reģistrācijas Nr. 40008308240, adrese: Jaunpils iela 1, Riga, LV-1002, turpmāk - biedrība - nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumu saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi
Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas pakalpojumu, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne
tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana
Mājas lapā pārdoto pakalpojuma cena un specifikācija ir norādīta pieteikuma aizpildīšanas anketē.
Lai veiktu pasūtījumu, izvēlēties nepieciešamo nomināciju. Izlasiet kritērijus un noteikumus. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Pakalpojuma kopējās izmaksas tiek parādītas uz ekrāna. Apstipriniet, ka izlasījāt un piekrītat konkursa noteikumiem un izvēlēties apmaksas veidu. Veiciet pakalpojuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi
Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:
● Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
● Visa/Mastercard karšu maksājumi
Ja kādu iemeslu dēļ pakalpojumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts
un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu
laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi
Pēc veiktas apmaksas par pakalpojumu izskatīšanas laiks ir 3 darba dienas. Pēc izskatīšanas Jūs saņemsiet e-pastu par Jūsu pakalpojuma statusu.

5. Atteikuma tiesības 
Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma
saņemšanas brīža.
Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, nosūtot to uz e-pasta adresi info@lwa.lv.
Biedrība nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai
cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus
Biedrības saprātīgas kontroles.

6. Pircēja personas datu apstrāde
Biedrības mājas lapa apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis
pie pakalpojuma pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.
Ievietojot materiālus un vārdu, uzvārdu Vietnē, dalībnieks piešķir Biedrībai neekskluzīvas tiesības izmantot, pavairot, izplatīt, veidot atvasinātus darbus, kā arī demonstrēt materiālus un publiskot tos, izmantojot www.lwa.lv vietnēs, oficiālajās lapās www.facebook.com, www.instagram.com.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp
jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par
mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam
apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga
komunikācijai.
Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums,
rakstot uz info@lwa.lv.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība
Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un
Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
Puses visus starp Pakalpojuma sniedzēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses
strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp
Pircēju (patērētāju) un Pakalpojuma sniedzēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību
aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA